Oční vady:

Krátkozrakost - myopie

Krátkozrakost je velmi frekventovanou vadou. Krátkozraký vidí obvykle dobře do blízka a špatně do dálky. V myopickém oku při pohledu do dálky leží ohnisko uvnitř oka před sítnicí. Důsledkem je snížení ostrosti vidění na dálku. Krátkozraké oko se vyznačuje tím, že je prodloužená jeho předozadní osa (1 mm prodloužení je asi 3 dioptrie) a nebo je velká lomivost optické soustavy.

Dalekozrakost - hypermetropie

Jde o vadu vrozenou, často dědičnou. Její hodnoty se obvykle pohybují od +2 do +6 dioptrií. Trpí jí až 35% populace. Dalekozraké oko má krátkou předozadní osu nebo nedostatečnou lomivost optické soustavy. Dalekozraký může v mládí vidět docela dobře. S postupem let vidí hůře do blízka a časem i do dálky. Často se souběžně vyskytuje tupozrakost a šilhání. U hypermetropického oka je ohnisko při pohledu na dálku za sítnicí.

Astigmatismus

Někdy se vyskytuje samostatně, ale často se vyskytuje v kombinaci s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Jde o vadu cylindrickou. V osách na sebe kolmých má oko různou dioptrickou mohutnost. Nemá tedy přibližný tvar koule, ale lehce stlačeného míče. Pozorovaný předmět se nezobrazuje ostře. Bod není vnímaný jako bod, ale jako dvě čárky. Astigmatická vada významně zhoršuje kvalitu vidění.

Tupozrakost

Tupozrakost není vada dioptrická, ale funkční, kdy zrakový analyzátor v mozku potlačuje obraz vnímaný okem s vyšším počtem dioptrií. Podle současných znalostí medicíny je tupozrakost léčitelná jen v dětském věku (asi do 9 let).

Presbyopie - vetchozrakost

Jde o fyziologickou ztrátu akomodace, tedy schopnosti zaostřovat do blízka. S přibývajícím věkem elasticita oční čočky klesá a s ní i schopnost akomodace. I když tento proces začíná již v mládí, projevuje se výrazněji teprve ve věku kolem 40 let. S postupem let se stav zhoršuje a stabilizuje se kolem věku 60ti let. Brýle do blízka používá 40% lidí středního a 90% vyššího věku.